هیئت مدیره

یاسر اسمعیل

عضو موظف هیات مدیره

محمدرضا پاکباز

عضو موظف هیات مدیره

مهندس محمد مدنی فر

نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

دکتر رحمان وهاب زاده

رئیس هیات مدیره

مهندس سجاد طهماسبی

عضو هیات مدیره