اخبار و رسانه ها

هفته دفاع مقدس یادآور خون های مقدسی است

هفته دفاع مقدس یادآور خون های مقدسی است که در پای شجره طوبای انقلاب اسلامی ریخته شد.

فرزندان جبهه و شهادت اطاعت را عبادت می بینند. وارثان دفاع مقدس عزت جهاد را با ذلت در خانه نشستن عوض نمی کنند.

ایستادگی آنها نشستگان تاریخ را به قیام وا می دارد و این پیام بزرگ دفاع مقدس است.

چهلمین سالگرد دفاع مقدس بر ملت قهرمان ایران گرامی باد.

روابط عمومی سیمیدکو