اخبار و رسانه ها

شرکت سیمیدکو معین اقتصادی بجستان خراسان رضوی شد

شرکت سیمیدکو معین اقتصادی بجستان خراسان رضوی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سیمیدکو و در راستای مسئولیت های اجتماعی، شرکت سیمیدکو به عنوان معین اقتصادی بجستان در استان خراسان رضوی انتخاب شد.
مهندس مدنی فر با بیان این مطلب افزود‌:
از آنجاییکه یکی از سیاست های گروه هولدینگ فولاد خوزستان و شرکت سیمیدکو کمک در رفع محرمیت زدایی و فراهم نمودن زمینه اشتغال پایدار مناطق کمتر توسعه یافته است با مساعدت جناب آقای دکتر محمدی،مدیرعامل محترم هولدینگ فولاد خوزستان، شرکت سیمیدکو به عنوان معین اقتصادی بجستان انتخاب شد.
مدیرعامل شرکت سیمیدکو ادامه داد:
در همین ارتباط جلسه مشترکی فیمابین مدیرعامل محترم شرکت فولاد خوزستان، مهندس محمد صفایی، نماینده محترم مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی در دفتر کار مدیرعامل محترم فولاد خوزستان برگزار و درباره نحوه عملیاتی شدن تفاهم‌نامه معین اقتصادی بجستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

فولاد_خوزستان

شرکت فولادخوزستان

سیمیدکو

شرکت صنعتی ومعدنی توسعه فراگیرسناباد