اخبار و رسانه ها

بازدید مديران مجتمع سنگ آهن سنگان از شرکت صنعتي و معدني توسعه فراگیر سناباد(سیمیدکو)

به گزارش روابط عمومي ، مهندس كرماني معاونت فني و بهره برداري مجتمع سنگ آهن سنگان به همراه ساير مديران اين مجموعه از كارخانه گندله سازي و پروژه عظيمِ فيلتراسيون شركت سيميدكو بازديد بعمل آوردند.

🔶 در اين بازديد كه با همراهي مهندس مدني فر مديرعامل محترم شركت و ساير مديران شركت صورت گرفت، مهندس مدني فر ضمن عرض خوش آمد گويي توضيحات مفصلي از روند توليد اين كارخانه را در اختيار مهمانان قرار داد.

@simidco_com