اخبار و رسانه ها

برگزاری مانور و آموزش اطفاء حریق در کارخانه فیلتراسیون سیمیدکو

به گزارش روابط عمومي ، واحد HSE شرکت سیمیدکو در راستای بالابردن فرهنگ ایمنی و آموزش پرسنل پروژه فیلتراسیون در مرحله پیش راه اندازی و راه اندازی اقدام به برگزاری دوره آموزشی تئوری و عملی آشنایی با مبانی حریق و انواع اطفائید های دستی با رعایت کلیه پروتکل ها و الزامات بهداشتی در سایت فیلتراسیون نمود.

در این کارگاه آموزشی که در فضای باز برگزار شد، پرسنل با انواع حریق، اطفائیدهای دستی و تجهیزات تراک آتش نشانی آشنا شده و سپس زیر نظر آتش نشانان سیمیدکو به مرور و تمرین عملی مباحث آموزشی، پرداختند.

❇️ کارخانه فیلتراسیون سیمیدکو یکی از بزرگترین پروژه های زیست محیطی کشور است که با همت کارشناسان داخلی و بومی در مرحله پیش راه اندازی و راه‌اندازی می باشد.

@simidco_com