اخبار و رسانه ها

ثبت رکورد حمل جاده ای برای دومین بار پیاپی در خرداد ماه سال 1399.

رکورد حمل جاده ای گندله از شرکت سیمیدکو به شرکت فولاد شادگان برای دومین روز متوالی شکسته شد.

🔵 به گزارش روابط عمومی #شرکت_سیمیدکو و در دومین روز متوالی بیش از شش هزار تن #گندله بوسیله دویست و سی و هشت دستگاه تریلی و با مدیریت شرکت چند وجهی فولاد لجستیک بارگیری و به مقصد اهواز ارسال شد.

🟢 این برای دومین روز متوالی است که این رکورد حمل جاده ای به ثبت میرسد.

🟣 لازم به ذکر است کارخانه گندله شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی شرکت سیمیدکو در اواخر اردیبهشت ماه سالجاری به مدار تولید رسید و موفق شد گندله تولیدی را به مقصد اهواز جهت تولید محصولات فولادی ارسال نماید.