اخبار و رسانه ها

سالروز بازگشت پرستو ها به ميهن گرامي باد.


«اگر روزی اسراء برگشتند و من نبودم، سلام مرا به آنها برسانید و بگویید خمینی در فكرتان بود.»

امام خمینی(ره)

‎روز 26 مرداد 1369، میهن اسلامی شاهد حضور
‎كبوتران سبكبالی بود كه پس از سال ها زندان در اسارتگاه، قدم به خاك پاك میهن اسلامی خود می گذاشتند. قاصدك آزادی در چنین روزی پیام آورِ رهایی شده و این كبوتران ِاز بند رسته به آغوش گرم ملت خود بازگشتند.
.
سالروز بازگشت پرستو ها به ميهن گرامي باد.