اخبار و رسانه ها

وضعيت HSE شركت سیمیدکو بررسی شد

وضعيت HSE شركت صنعتی و معدنی توسعه فراگير سناباد امروز ۶ مرداد ماه ۱۳۹۹ در جلسه ای مجازی به رياست دکتر مخبر دزفولی، قائم مقام مديرعامل فولادخوزستان در حوزه سلامت و بهداشت كاركنان و با حضور مهران عباس زاده معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت فولادخوزستان، محمد مدنی فر،مديرعامل شركت سیمیدکو، دکترتوكل فرد مدير HSE شرکت فولادخوزستان، محمدرضا واعظی پور مدیر منابع انسانی و امور اجتماعی، مسعود محمدی مدیر بهره برداری،جواد نجفی سرپرست HSE و جمعی از متوليان بهداشت و درمان شركت سیمیدکومورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی، در اين جلسه كه با ارائه گزارشات جامعی در حوزه های توليد، توسعه، ايمنی، محيط زيست، بهداشت، مسئوليت های اجتماعی و مقابله با ويروس كروناهمراه بود، فعاليت های اين شركت تابعه فولاد خوزستان در حوزه های فوق الذكر بررسی و مورد تایید مدیران ارشد شرکت فولاد خوزستان قرار گرفت و در پايان اين گزارشات، نيازها و انتظارات اين شركت از شركت فولاد خوزستان مطرح گرديد.

گفتنی است، در پايان مقرر گرديد كه موارد مورد درخواست در كميته های تخصصی مربوطه بررسی و اقدامات اجرايی لازم تدوين گردد.

لازم به ذکر است شرکت سیمیدکو از شرکتهای تابعه هولدینگ فولاد خوزستان بوده و با تولید پنج میلیون تن کنسانتره و گندله در سال در شرق کشور و در#عسلویه معدنی کشور فعالیت می نماید