مزایده و مناقصه

آگهي مناقصه عمومي شماره ٢٠٢٩٠٩ شركت صنعتي و معدني توسعه فراگير سناباد در نظر دارد حدود ٤٠ دستگاه انواع خودروي ترابري سبك ( سواري و وانت ) مورد نياز مجتمع توسعه فراگير سناباد واقع در منطقه صنعتي سنگان خواف را با برگزاري مناقصه عمومي طبق شرايط مندرج در اسناد مناقصه به يك شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد. لذا از كليه شركت هاي توانمند در حوزه حمل و نقل سبك دعوت ميگردد در صورت تمايل به دريافت اسناد مناقصه به آدرس http://simidco.com ( قسمت بازرگانی – مزایده و مناقصه ) مراجعه نمایند. مهلت تحویل اسناد جهت شرکت در مناقصه پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۰۶/۰۱ است و میبایست تا پایان وقت اداری مهلت تعیین شده به یکی از آدرس های ذیل تحویل گردد. تهران ، خ ملاصدرا ، خ شيرازي شمالي ، كوچه پرديس غربي ، پلاك ۵۵ ، طبقه سوم دبیرخانه ، تلفن : ٤١٠٨٩٠٠٠-٠٢١ خراسان رضوي ، شهرستان خواف ، منطقه صنعتي سنگان، مجتمع توسعه فراگير سناباد ، دبیرخانه ، تلفن : ۵۴۱۵۴۰۷۰-۰۵۱