اخبار و رسانه ها

تغيير در تركيب هيأت مديره شركت صنعتي و معدني سيميدكو

آیین تكريم و معارفه رئيس جدید هیات مدیره شركت سيميدكو با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره اين شركت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ، در این جلسه که روز چهارشنبه ٢٦ آذرماه ١٣٩٩ در محل كارخانه اين شركت برگزار شد، از خدمات يك ساله دكتر وهاب زاده در سمت رياست هيأت مديره تقدير و مهندس مجيد ملكي بعنوان رئيس جديد هيأت مديره معارفه شد.

@simidco_com