اخبار و رسانه ها

ثبت ركوردي ديگر در توليد روزانه كنسانتره در سيميدكو

🔶 ثبت ركوردي ديگر در توليد روزانه كنسانتره در سيميدكو

🔵 به گزارش روابط عمومي ، مهندس مدني فر مديرعامل شركت صنعتي و معدني سيميدكو گفت : با همت كاركنان و همدلي مديران ، اين شركت موفق شد با افزايش بهره وري ، استفاده بهينه از تجهيزات ، تأمين پايدار مواد اوليه و اجراي موفق دستورالعمل هاي عملياتي و با وجود ويروس كرونا ، در راستاي تحقق شعار سال مبني بر ” جهش توليد ” توانستيم به ركورد توليد روزانه كنسانتره به ميزان ١٠ هزار و ٤٥٦ تن با رعايت كليه شاخص هاي كيفي و با ميزان رطوبت ٩.٤ دست پيدا كنيم.

🟢 به گزارش خبرنگار روابط عمومي ، مهندس مدني فر مديرعامل شركت ضمن عرض تبريك به جهت دستيابي اين ركورد ، از تلاش هاي شبانه روزي و خستگي ناپذير تمامي پرسنل زحمتكش كه با زحمات خود در تحقق اهداف شركت تلاش نموده اند تشكر و قدرداني نمود.

@simidco_com