اخبار و رسانه ها

راه اندازی سرد گندله سازی

دکتر مولوی زاده، مدیر عامل شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد از راه‌اندازی سرد بدون بار گندله سازی سنگان در ماه جاری خبر داد. در ادامه ایشان اعلام نمودند که، عملیات نصب گندله سازی با ظرفیت ۲/۵ میلیون تن در سال، مطابق با برنامه زمان‌بندی مصوب، توسط پیمانکار مشارکت فام سنگان (متشکل از شرکت های فکور صنعت، آسفالت طوس و ماشین سازی ویژه) تا انتهای مهرماه سال جاری تکمیل شده و راه اندازی سرد سیستم Pelletizing با بار و تولید گندله خام در همان ماه انجام خواهد شد. وی افزود برنامه ریزی به گونه‌ای انجام شده تا در آبان ماه سال جاری نیز، پس از تکمیل عملیات نصب و نسوز کاری، راه اندازی گرم گندله سازی و تولید گندله انجام شود.