اخبار و رسانه ها

گزارش تصویری عملکرد ۶ ماهه شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد توسط دکتر مولوی زاده مدیرعامل محترم شرکت