مناقصه و مزایده

مزایده و مناقصه

شركت صنعتي و معدني توسعه فراگير سناباد در نظر دارد طراحي پايه و تفصيلي سازه ، تأسيسات مكانيكي ، برقي ، معماري و تأمين مصالح ، لوازم و اجراي ساختمان هاي نيمه صنعتي ( تعداد ٨ واحد ساختمان با مجموع زير بناي حدود ۵۰۰۰ متر مربع ) مجتمع توسعه فراگير سناباد واقع در منطقه صنعتي سنگان خواف را با برگزاري مناقصه عمومي طبق شرايط مندرج در اساسنامه مناقصه به يك شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد. لذا از كليه شركت هاي توانمند در اين زمينه ( حداقل رتبه ٢ ابنيه ) دعوت ميگردد در صورت تمايل رزومه كاري به صورت فايل الكترونيكي خود را از تاريخ ٩٩/۰۵/۲۰ به مدت ۷ روز تقویمی در ساعات اداری ( حداکثر ۱۴:۰۰ ) به شرکت مهندسي اركان تدبير صنايع ( مشاور پروژه ) به آدرس ذيل ارسال نمايند.

تهران ، بلوار نلسون ماندلا ، بالاتر از ظفر ، نبش اسفنديار ، پلاك ٢ ، واحد ١٣ ، تلفن : ٨٨٨٧١٦٨٧ – ٠٢١
مناقصه گراني كه رزومه كاري ايشان مورد تأييد قرار گيرد ، جهت ارائه پيشنهاد مالي دعوت خواهند شد.