info@simidco.com
021-41089000
شنبه تا چهارشنبه : 8:00 الی 16:00

مناقصه های فعال

شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد در نظر دارد، " بارگیری، حمل و تخلیه کلوخه سنگ آهن " را واقع در منطقه صنعتی سنگان-خواف با برگزاری مناقصه عمومی طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به یک شرکت دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت­های توانمند در این حوزه دعوت میگردد در صورت تمایل به حضور در مناقصه، با ارسال نامه رسمی به ایمیل شرکت به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید تقاضای دریافت اسناد مناقصه نمایند.

ادامه مطلب: آگهی اصلاحیه تمدید مناقصه عمومی بارگیری، حمل و تخلیه کلوخه سنگ آهن شماره TE-033

شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد در نظر دارد، " بارگیری، حمل و تخلیه کلوخه سنگ آهن " را واقع در منطقه صنعتی سنگان-خواف با برگزاری مناقصه عمومی طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به یک شرکت دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت­های توانمند در این حوزه دعوت میگردد در صورت تمایل به حضور در مناقصه، با ارسال نامه رسمی به ایمیل شرکت به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید تقاضای دریافت اسناد مناقصه نمایند.

ادامه مطلب: آگهی تمدید مناقصه عمومی بارگیری، حمل و تخلیه کلوخه سنگ آهن شماره TE-033

شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد در نظر دارد، " 20،000 تن نرمه گندله آهن " را با برگزاری مزایده به صورت نقدی و طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت میگردد در صورت تمایل به حضور در مزایده، با ارسال نامه رسمی به ایمیل شرکت به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید یا شبکه­های مجازی، تقاضای دریافت اسناد نمایند.

ادامه مطلب: آگهی تمدید مزایده عمومی فروش نرمه گندله شماره SA-06

شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد در نظر دارد، تأمین "تأمین پتاسیم آمییل زانتاتPAX " به میزان 200 تن را با برگزاری مناقصه طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به یک شرکت­ دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت­های توانمند در این حوزه دعوت میگردد در صورت تمایل به حضور در مناقصه، با ارسال نامه رسمی به ایمیل شرکت به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید تقاضای دریافت اسناد مناقصه نمایند.

ادامه مطلب: آگهی تمدید مناقصه عمومی تأمینPAX شماره 217558

شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد در نظر دارد " خرید سیستم­های حذف بو " را با برگزاری مناقصه طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به یک شرکت دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت­های توانمند در این حوزه دعوت می­گردد در صورت تمایل به حضور در مناقصه، با ارسال نامه رسمی به ایمیل شرکت به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید تقاضای دریافت اسناد مناقصه نمایند.

ادامه مطلب: آگهی تمدید مناقصه عمومی خرید سیستم¬های حذف بو شماره 217161
آیا حساب کاربری نداری ؟ ثبت نام کن

ورود به حساب کاربری