info@simidco.com
021-41089000
شنبه تا چهارشنبه : 8:00 الی 16:00

مناقصه های فعال

شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد در نظر دارد " تأمین مجموعه قطعات نسوز کوره ثابت" را با برگزاری مناقصه طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به یک شرکت دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت­های توانمند در این حوزه دعوت می­گردد در صورت تمایل به حضور در مناقصه، با ارسال نامه رسمی به ایمیل شرکت به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید یا شبکه­های مجازی، تقاضای دریافت اسناد مناقصه نمایند.

ادامه مطلب: آگهی تمدید مناقصه عمومی تأمین قطعات نسوز کوره شماره 216863

شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد در نظر دارد " ساخت مجموعه بدنه و پروانه فن " را با برگزاری مناقصه طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به یک شرکت دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت­های توانمند در این حوزه دعوت می­گردد در صورت تمایل به حضور در مناقصه، با ارسال نامه رسمی به ایمیل شرکت به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید یا شبکه­های مجازی، تقاضای دریافت اسناد مناقصه نمایند.

ادامه مطلب: آگهی تمدید مناقصه عمومی ساخت بدنه پروانه فن شماره 216585

شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد در نظر دارد، " 10،000 تن لجن آهن اسفنجی " را با برگزاری مزایده به صورت نقدی و طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت میگردد در صورت تمایل به حضور در مزایده، با ارسال نامه رسمی به ایمیل شرکت به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید یا شبکه ­های مجازی، تقاضای دریافت اسناد نمایند.

ادامه مطلب: آگهی مزایده عمومی فروش10 هزار تن لجن آهن اسفنجی شماره SA-05

شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد در نظر دارد " خرید سیستم­های حذف بو " را با برگزاری مناقصه طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به یک شرکت دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت­های توانمند در این حوزه دعوت می­گردد در صورت تمایل به حضور در مناقصه، با ارسال نامه رسمی به ایمیل شرکت به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید تقاضای دریافت اسناد مناقصه نمایند.

ادامه مطلب: آگهی مناقصه عمومی خرید سیستم¬های حذف بو شماره 217161

شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد در نظر دارد، " 13،000 تن نرمه گندله آهن " را با برگزاری مزایده به صورت نقدی و طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت میگردد در صورت تمایل به حضور در مزایده، با ارسال نامه رسمی به ایمیل شرکت به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید یا شبکه­ های مجازی، تقاضای دریافت اسناد نمایند.

ادامه مطلب: آگهی مزایده عمومی فروش نرمه گندله شماره SA-04
آیا حساب کاربری نداری ؟ ثبت نام کن

ورود به حساب کاربری