info@simidco.com
021-41089000
شنبه تا چهارشنبه : 8:00 الی 16:00

مناقصه های فعال

شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد در نظر دارد، " 20،000 تن نرمه گندله آهن " را با برگزاری مزایده به صورت نقدی و طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت میگردد در صورت تمایل به حضور در مزایده، با ارسال نامه رسمی به ایمیل شرکت به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید یا شبکه­های مجازی، تقاضای دریافت اسناد نمایند.

ادامه مطلب: آگهی تمدید مزایده عمومی فروش نرمه گندله شماره SA-06

شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد در نظر دارد " خرید 1350 قطعه راد به همراه متعلقات " را با برگزاری مناقصه دو مرحله ای طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به یک شرکت دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت­های توانمند در این حوزه دعوت می­گردد در صورت تمایل به حضور در مناقصه، با ارسال نامه رسمی به ایمیل شرکت به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید یا شبکه­های مجازی، تقاضای دریافت اسناد مناقصه نمایند.

ادامه مطلب: آگهی مناقصه عمومی خرید 1350 قطعه راد به همراه متعلقات شماره 217734

شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد در نظر دارد " خرید 13100 قطعه اسلیو گریت ماشین " را با برگزاری مناقصه دو مرحله ای طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به یک شرکت دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت­های توانمند در این حوزه دعوت می­گردد در صورت تمایل به حضور در مناقصه، با ارسال نامه رسمی به ایمیل شرکت به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید یا شبکه­های مجازی، تقاضای دریافت اسناد مناقصه نمایند.

ادامه مطلب: آگهی مناقصه عمومی خرید 13100 قطعه اسلیو گریت ماشین شماره 217734

شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد در نظر دارد " تأمین اقلام یدکی اینورتر سینامیکس " را با برگزاری مناقصه طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به یک شرکت دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت­های توانمند در این حوزه دعوت می­گردد در صورت تمایل به حضور در مناقصه، با ارسال نامه رسمی به ایمیل شرکت به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید یا شبکه­های مجازی، تقاضای دریافت اسناد مناقصه نمایند.

ادامه مطلب: آگهی تمدید مناقصه عمومی تأمین اقلام یدکی اینورتر سینامیکس شماره 213204

شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد در نظر دارد " تأمین اقلام یدکی اینورتر سینامیکس " را با برگزاری مناقصه طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به یک شرکت دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت­های توانمند در این حوزه دعوت می­گردد در صورت تمایل به حضور در مناقصه، با ارسال نامه رسمی به ایمیل شرکت به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید یا شبکه­های مجازی، تقاضای دریافت اسناد مناقصه نمایند.

ادامه مطلب: آگهی تمدید مناقصه عمومی تأمین اقلام یدکی اینورتر سینامیکس شماره 213204
آیا حساب کاربری نداری ؟ ثبت نام کن

ورود به حساب کاربری